רשויות מקומיות

כל פיתרונות איכות הסביבה במקום אחד

מידע נוסף

חייהם ובריאותם של 9 מיליוני ישראלים נתונים לא רק לאחריותה של המדינה ברמה הלאומית, אלא ביתר שאת ליותר מ-250 רשויות מוניציפאליות וביניהן עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות תעשייתיות.

רשויות מוניציפליות אלה כפופות לשורה ארוכה של חוקים ותקנות, לרבות היבטים הקשורים להגנת הסביבה. תפקידו של השלטון המקומי הינו מקיף, רחב ומאתגר.

לצד טיפול בפסולות ופיקוח על אופן הפינוי, הרשות אמונה גם על נושאים רוחביים כגון גיבוש מדיניות, עמידה בחקיקה ורגולציה, קידום כלים וידע בנושאי מדיניות סביבתית, הטמעה ופיתוח תחומי הגנת הסביבה במרחב המוניציפאלי, בניית מדדים לפיתוחים ברי-קיימא, הפעלת יחידות סביבתיות, קביעת תקציבים הולמים, קיום אירועים של קידום מודעות סביבתית, הובלת שיתופי פעולה (עם רשויות מקומיות, ארגונים סביבתיים וגורמים מסחריים) ועוד.

העשייה הסביבתית של הרשות המקומית הינה קריטית. לדוגמה, ידוע כי שפכים עירוניים אשר אינם מטופלים כיאות מהווים גורם מרכזי לזיהומים סביבתיים כגון זיהום מאגרי מי תהום, פגיעה במערכות הולכה וטיפול של שפכים, פגיעה בתפקוד מתקני טיפול בשפכים, פגיעה באיכות מי קולחין ובוצה באופן שעלול לפסול שימוש חקלאי ועוד. מעבר לכך, פגיעה במערכות השפכים ברשות המקומית עלולה להוליד צורך בביצוע תיקונים רחבי היקף ובתקציבים גבוהים. רשויות מקומיות בישראל כפופות מבחינת פסולת ואיכות סביבה לשורה של חוקים ותקנות:

  • פקודת העיריות אשר מטילה על עירייה חובות בנוגע להסדרתם של מפגעים סביבתיים.
  • חוק תאגידי מים וביוב אשר קובע שורה של חובות על הרשות בנושאים הקשורים להסדרת המים והביוב בתחומה.
  • חוק למניעת מפגעים ופקודת בריאות העם אשר מחייבים רשות מקומית לדאוג למנוע קיומם של מפגעים בתחומה המוניציפלי.
  • חוק שמירת הניקיון, אשר מחייב הקצאה של אתרים ייעודים לסילוק גזם, פסולת בניין וגרוטאות רכבים.
  • חוק רישוי עסקים אשר מסדיר ביחד עם תקנותיו שורה של סמכויות בנושאים סביבתיים בבואה של הרשות המקומית להסדיר רישוי עסקים בתחומה.
  • חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), המעניק לרשות המקומית סמכויות לאכיפה ולענישה באמצעות פקחים הממונים על ידה.

בחברת טביב, אשר חרטה על דגלה להוביל מהפכה סביבתית במרחב המוניציפאלי בישראל, אנו משתפים פעולה עם מגוון רחב של רשויות מקומיות בפריסה ארצית. היות שאנו מאמינים כי שינוי אמיתי מגיע מלמטה, אנו משקיעים משאבים רבים בהגברת המודעות לאיכות הסביבה. בין היתר תוך קיום אין ספור פעילויות הסברתיות, תרומה לקהילה, ועבודה עם ילדים ובני נוער.

הפתרון הסביבתי שלנו

מבחינה מקצועית, כחברה בעלת ניסיון של כ-30 שנה, אנו מודעים היטב למכלול האתגרים הרובצים לפתחה של הרשות.
החברה מציעה סט שירותים בתחומים כגון שפכים, שאיבות, שירותי ביוביות, מפרידי שמן-דלק, מסנני שמן, פינוי פסולת כימית, פינוי פסולת מעבדות ועוד.

לחברתנו ניסיון רב בטיפול באירועי חומרים מסוכנים (חומ"ס) הדורשים מומחיות ספציפית ואנו מעניקים שירותי ייעוץ לרשויות מקומיות השואפות להגדיל את עשייתן למען הסביבה בנושאים כגון:

לחץ לקבלת הצעת מחיר

חשוב לדעת

שירות מסביב לשעון

24/7. כולל פתרונות למצבי חירום הדורשים שליחת צוותים למענה מיידי (כדוגמת סתימות, הצפות וכו').

צי רכבים ייעודי

לרשותנו צי רכבים ייעודי לכלל סוגי הפעילויות הנדרשות על ידי המפעלים השונים – משאיות קלות, משאיות כבדות, מיכליות, ביוביות, ניידות חירום, ניידות שירות ועוד.

עבודה מאושרת ומוסמכת

כל עבודה מגובה בכל אסמכתאות והאישורים הנדרשים על פי חוק, ולאחר השאיבה נמסר ללקוח אישור בגין קליטת השפכים באתר מורשה.