פינוי פסולת מתחנות דלק

מעל 2,000 תחנות דלק פועלות במדינת ישראל, הפרוסות בכל חלקי הארץ ומעניקות שירות למילוני רכבים מדי שנה.

השירותים המסופקים על ידי תחנות הדלק הם הכרחיים, אך עם זאת מביאים עמם אתגרים בהיבט איכות הסביבה.

בכל אחת מתחנות הדלק הללו מיוצרת פסולת רבה, המביאה עמה פוטנציאל לפליטה של חומרים מזהים, בכמויות וסוגים כאלו ואחרים.

על כל אחת מתחנות הדלק בישראל ישנה אכיפה המעוגנת בתקנות, המחייבת אותן לפינוי פסולת ופינוי חומרים מסוכנים מתחנות דלק.

זיהום קרקע

זיהום קרקע כתוצאה מפסולת דלק הוא הזיהום הנפוץ והשכיח ביותר בישראל, כאשר חלק מהחומרים הללו מוגדרים כחומרים מסוכנים.

מתוך כלל תחנות הדלק בישראל, כ-300 מתוכן ממוקמות באזורים רגישים הידרולוגית. במילים אחרות, התחנות הללו נמצאות במקומות הקרובים למאגרי מי תהום או חופים.

מעצם קיומן של תחנות הדלק והפעילות השוטפת המתקיימת בהן, נוצרת פסולת רבה שיש לפנות בזמן ובדרך הנכונה, על מנת למנוע זיהומים, חשיפה לרעלים ולחומרים מסוכנים.

אחד הזיהומים הנוצרים כתוצאה מהדלקים בתחנות הדלק הינו זיהום קרקע. זיהום קרקע נוצר לאור חומרים מזהמים המגיעים מתחנת הדלק, ומתפשטים עד למרחקים של מאות מטרים.

זיהום מי תהום – למה זה קורה?

המזהמים הנפלטים מתחנות הדלק מגיעים למרחק לא מבוטלים, כאמור. לא פחות מ-37% מתוך המזהמים הללו חודרים לתוך מי התהום. המשמעות היא ישירה: נזק לציבור.

לאור חדירת המזהמים, האוכלוסייה בישראל חשופה למזהמים הגיעים ישירות מתחנות הדלק, בצורת מי שתייה מזוהמים, פירות וירקות שגודלו בקרקע מזוהמת, נשימה של אדי חומרים מזהמים ועוד.

אחת הסיבות העיקריות להיווצרות זיהום מי תהום הוא היעדר תשתית מתאימה שמטרתה למנוע דליפות בתחנות הדלק. סיבה נפוצה נוספת הינה תפעול לקוי של התשתיות (לדוגמה: תעלות ניקוז לקויות), או תשתיות תת-קרקעיות לקויות.

כללי הבטיחות – איך נמנע מהנזקים?

מעבר לפגיעה החמורה בציבור, תחנות הדלק עצמן עלולות להיפגע מפינוי פסולת שלא במועד או שלא כנדרש על פי התקנות.

תחנות הדלק בישראל נתונות תחת ביקורת ואכיפה מוגברת כל הזמן. לאור העובדה שהדלקים והשפכים מוגדרים כחומרים מסוכנים, תחנות הדלק חשופות בכל עת לתביעות הנוגעות לכך, מכיוונים שונים.

כדי להימנע בכל זאת מהנזקים הכרוכים בכך, הקפדה על הטיפול בשפכים חשובה מאין כמוה. פינוי פסולת מתחנות הדלק וטיפול בשפכים, עשויה למנוע הן את הנזקים הבריאותיים והן את הנזקים המנהליים שעלולים להיגרם.

מה מומלץ לדעת?

על מנת לטפל בשפכים בתחנות הדלק בצורה מושכלת ונכונה, חשוב לדעת מהם הדברים המרכזיים והחשובים ביותר שיש לבצע.

אחד הדברים החשובים ביותר שיש לבצע לצורך פינוי פסולת מתחנות דלק הינו טיפול במפריד שמן-דלק. מתקן מפריד שמן-דלק זהו מתקן הפרדה שנדרש על פי התקנות בישראל להימצא בכל תחנת דלק. מטרת המתקן היא לבצע הפרדה וסינון של הנוזלים, כך שהנוזלים המסוננים יוזרמו לתוך מערכת הביוב המקומית. יתר השמנים שנאגרו במיכל נשארים שם על מנת למנוע את הנזק הסביבתי כתוצאה מפליטתם.

את מפריד שמן-דלק יש לתחזק באופן שוטף, באמצעות ניקוי וטיפול יסודי על כל המשתמע מכך, במטרה לשמור על תקינותו ויעילותו.

פעולות נוספות שמומלץ לבצע בכל תחנת דלק, הן ניקוי תעלות וקולטנים, תיקוני מפרידים, שטיפת קווי ביוב, פתיחת קווי ביוב, ריקון בורות אגירה, שאיבת שוחות מכלים ועוד.

במקרים מסוימים, ישנו צורך בפתרונות הנדסיים וירידה אל תוך בורות הביוב (עם ציוד מגן ושמירה על כללי הבטיחות על פי הנחיות החוק), על מנת לפתור את הבעיה באופן יסודי או לאתר אותה.