הודעה חשובה לכלל לקוחותינו

לקוחות יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי חברת 'טביב' מוגדרת כמפעל חיוני, וממשיכה לעבוד באופן מוגבר ולהעניק את כלל שירותי הסביבה החיוניים למשק.

חברת 'טביב' מספקת כבדרך שגרה פתרונות טיפול בפסולת הזיהומית במדינת ישראל. בימים אלו 'טביב' לוקחת חלק במאבק הלאומי בנגיף הקורונה.

עובדי חברת 'טביב' עובדים מסביב לשעון במתן שירותי פינוי, טיפול וחיטוי המאפשרים את המשך פעילותם החיונית של המוסדות הרפואיים, בתי החולים ומד"א ברחבי הארץ. תגברנו את כוח אדם, מערך לוגיסטי, מיכלי אצירה ועוד. תגברנו מענה וזמינות תחת הקפדה עקבית על יישום הנחיות משרד הבריאות בהגנה עלינו ובשמירה עליכם.

אנו מוקירים תודה לעובדינו המסורים על ההקרבה והעבודה המאומצת והמקצועית שנדרשת עקב המצב.

 

אנו מאחלים בריאות ואופטימיות לקהל לקוחותינו ולכל עם ישראל.